Selecteer een pagina

Wat kunnen de vele bedrijven op bedrijventerreinen gezamenlijk bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem en de verduurzaming van de bedrijfsvoering?

Eindhoven en omgeving kent vele bedrijventerreinen.

De meeste bedrijventerreinen hebben ook een ondernemersvereniging en bestuur.

Door samenwerking zijn bedrijven terreinen zeer geschikt om een flinke bijdrage te leveren aan de klimaataanpassing (door elektrificatie, energietransitie (door het opslaan, opwekking en delen van energie) en verduurzaming (door hergebruik en recycling van apparaten en (grond)stoffen)).

In 2030 dienen bedrijven te hebben bijgedragen aan een 45% reductie van de CO2 uitstoot t.o.v.  1990 volgens het Parijs akkoord.

Alle bedrijven in Nederland stoten net zoveel CO2 uit als alle huishoudens!

De minister dringt er bij bedrijven op aan om actie te ondernemen. Een recent rapport van TNO geeft aan welke mogelijkheden of er zijn. De TU/e,  UvT, Stimular e.a. kunnen ondersteuning bieden. Een aantal bedrijven is al aardig op weg, o.a. het Kempisch bedrijventerrein en bedrijventerrein de Hurk. Zie Brief aan het bestuur van de ondernemersvereniging van het bedrijventerrein Ekkersrijt_commentaar[13340]

De milieudefensie regio Eindhoven wil graag weten welke initiatieven besturen van bedrijventerreinen hebben genomen of zullen nemen. Daarbij hebben we gekeken naar wat er aan openbare informatie beschikbaar is op bv een website.

Om te beginnen hebben we gekeken naar het bedrijventerrein Ekkersrijt, dat naar onze mening veel meer zou kunnen doen. We hebben het ondernemersbestuur daarom een brief gestuurd met de vraag om meer informatie (zie link ‘Brief aan het bestuur…Ekkersrijt’).

Zie ook deze bijlagen: bijl 1, Ekkersrijt Wie, wat, waar en bijl 2, Onderzoek energiehubs bedrijventerreinen

Tom Edelbroek

Voorz. afdeling milieudefensie regio Eindhoven