Op dinsdag 14 april 2015 ondertekende wethouder Schreurs van de gemeente Eindhoven het bijenconvenant. Daarmee belooft de gemeente bij-vriendelijk te handelen bij het inrichten en onderhouden van alle groenstroken, gazons, plantsoenen, wegbermen en open niet-bebouwde...