Selecteer een pagina

Eindhovense stadsparken en meer

Er is recentelijk een schitterend boek verschenen “Eindhoven, een groene revolutie”. Het bevat een introductie, een essay en gegevens van 85 Eindhovense stadsparken met een zeer uiteenlopende aard en omvang. Een aanrader.
In de Inleiding schrijven de samenstellers Ton Langenberg en Norbert van Onna “…. dat de gemeente sinds eind 2020 bezig is aan een operatie om 220.000 bomen bij te planten, voor elke bewoner één.”
Dit beleid is tot stand gekomen in gesprekken tussen Milieudefensie Eindhoven en wethouder Thijs en zijn ambtelijk apparaat.
De inzet van Milieudefensie volgt op zijn beurt weer aan de Tweede Kamerfracties van SP en Groen Links, die het in aanzet al bestaande landelijke bomenbeleid verwoord hebben tot “één extra boom per inwoner”.

Een dergelijke taak is overigens eenvoudiger uitvoerbaar op het niveau van de MRE. Er lopen ook gesprekken met randgemeenten, bijvoorbeeld over bomen op verpachte landbouwgrond.
Onlangs heeft de gemeente Eersel aangekondigd in negen jaar tijd 400.000 nieuwe bomen te willen planten op 93 hectare nieuw bos en landschapselementen. De Eerselse gemeenteraad heeft bijna unaniem ingestemd.