Selecteer een pagina

Gesprek met Brainport over duurzaamheid op handen

Koepels als de havens van Amsterdam, Rotterdam en Moerdijk, van Chemelot, en van de Stichting Bedrijventerreinen Helmond hebben allemaal zelfbindende duurzaamheidsplannen. Ze doen samen met zaken als energie, afvalwater, warmte, halfproducten, enzovoort.
Brainport heeft dat allemaal niet. Brainport is industriepolitiek, maar niet voor eigen duurzaamheid.
Brainport maakt ongetwijfeld producten en machines die duurzaamheid kunnen bevorderen – maar die zijn steeds bedoeld voor anderen. Brainport verkoopt en anderen verduurzamen.
Hierin onderscheidt Brainport zich van de eerder genoemde koepelorganisaties.

Milieudefensie Eindhoven heeft een open brief gestuurd naar Brainport en naar de regionale pers en politiek, waarin onder andere geëist wordt dat er een plan opgesteld wordt dat uiterlijk 2023 in werking is, eventueel geholpen door bijv. een bureau als CE Delft (Committed to the Environment), en dat er naar gestreefd wordt dat de aangesloten bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden het nieuw ontwikkelde People Planet Profit – plan (PPP-plan) gaan invullen.
Inmiddels heeft Brainport Development een uitnodiging gestuurd voor een gesprek. Daar gaat Milieudefensie Eindhoven graag op in.

Voor het bekijken van de volledige tekst van persbericht en open brief: http://www.bjmgerard.nl/?p=16501