Selecteer een pagina

Milieudefensie spreekt met gemeente Eindhoven over FC Eindhoven-stadion en amateursport

14 mei 2023

Vooraf
Milieudefensie Eindhoven heeft in januari 2022 PSV, FC Eindhoven en de gemeente per brief uitgenodigd om versneld te werken aan de duurzaamheid van de twee organisaties, zowel hun stadions als de bedrijfsvoering. De gemeente is in beeld omdat die eigenaar is van het FC Eindhoven-stadion. Het PSV-stadion, met uitzondering van de grond eronder, is van PSV zelf. Zie https://eindhoven.milieudefensie.nl/groenevoetbalclubs/ en https://eindhoven.milieudefensie.nl/groene-voetbalclubs-vervolg/ .

Inmiddels heeft een goed gesprek plaatsgevonden met PSV over zowel stadion als bedrijfsvoering. Daarbij passeerde een aantal thema’s de revue, waarop PSV vaak al een heel eind gevorderd was.

De Gemeente Eindhoven en FC Eindhoven en de sportaccommodaties
Inmiddels heeft op 01 november 2022 een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Eindhoven de afdeling Vastgoed, in persoon van mevr. Beekman de portefeuillemanager Sport en dhr. Van de Kerkhof Bouwprocesmanager en overall coördinator verduurzaming. Voor Milieudefensie waren de gesprekspartners dhr. Thurau en Gerard.

Het gesprek vertakte zich, naast over het FC Eindhoven-stadion, tot ook over de verduurzaming bij de Eindhovense sport vastgoedobjecten. De bedrijfsvoering van FC Eindhoven (bijv. de catering en het transport) zijn voor rekening van de huurder FC Eindhoven. Met FC Eindhoven zelf heeft nog geen gesprek plaatsgevonden.

Verduurzaming buitensportaccommodaties en Verduurzaming Sporthal Tivoli
De verduurzaming wordt vanuit programmatisch aansturing opgepakt. De Gemeente Eindhoven is nu bezig met zogenaamde fase-1 verduurzaming, de Quick Wins No-Regret maatregelen zoals, PV-panelen, ledverlichting, dubbele beglazing en casco isoleren van objecten. Zeg maar de financieel rendabele maatregelen. Op dit moment wordt gewerkt om richting te geven aan de fase-2 verduurzaming waarbij de panden gasloos moeten worden, de zogenaamde onrendabele maatregelen.

Wat betreft de Fase-1 verduurzaming  gaat het om een selectie van 160 a 170 panden uit de kernportefeuille Vastgoed. Om de investeringskosten gedeeltelijk te dekken is er een shared incentive bedacht waarbij 90% van de berekende energiebesparing in € als huurverhoging middels een allonge op de huurovereenkomst wordt afgesproken met de huurders. De huurders hebben dus 10% voordeel in de exploitatie op het energieverbruik.

Naast programmatische aanvliegen van de verduurzaming worden ook projecten gerealiseerd waarbij bestaand vastgoed verduurzaamd en gasloos wordt. Een voorbeeld hiervan is Sporthal Tivoli aan de Geert Grootestaat 72 die in 2022 gasloos is geworden. Daarnaast lopen er pilots zoals een collectorveld. Hier worden sportvelden ingezet voor opwekken van energie voor de verwarming en koeling van gebouwen in de omgeving om zo een bijdrage te leveren aan WKO in een gebied. De gemeente is goed op weg echter zijn er nog meer panden en velden, er valt nog veel te doen. Misschien moet de gemeente er aanvullend budget voor beschikbaar stellen. Bij de huidige energieprijzen wordt eerder een break even-punt bereikt.

Het FC Eindhoven-stadion

In 2020/2021 is er onderhoud uitgevoerd aan het stadion. Hierbij zijn onderstaande zaken gerealiseerd in het kader van verduurzaming:

– De hele gebouwgebonden verlichtingsinstallatie is omgezet op LED’s, en die verlichting wordt slimmer geregeld (bijv. schemer- en bewegingsdetectie).
– Warmwaterleidingen zijn geïsoleerd (het FC Eindhoven-stadion heeft geen tribuneverwarming).
– Het gebouwbeheersysteem is aangepast middels een intelligentere aansturing van de verwarming en de ventilatie.
– Het legionellasysteem is opgewaardeerd. Er mag zich geen Legionella ontwikkelen en daarom werd het douchewater wekelijks doorgespoeld. Nu gebeurt dat alleen als het nodig is. De technische staat wordt regelmatig gecontroleerd.

Er wordt gestudeerd op de aanleg van PV-panelen op de tribunes. Hiervoor is o.a. een constructief onderzoek nodig. Mogelijk zijn dunne film-panelen geschikt.

Er is in beginsel een vervolggesprek afgesproken voor medio 2023.
Milieudefensie wil  daar enkele nieuwe ideeën inbrengen, die ook bij PSV aan de orde geweest zijn, zoals waterloze urinoirs, een zo duurzaam mogelijke organisatie van de supportersbewegingen, hergebruik van regenwater dat op het veld en op het dak valt, uitfaseren van gas, omgang met afval, en een energieopslagsysteem met bidirectionele laadpalen (zoals de Johan Cruijffarena dat heeft).