Selecteer een pagina

Inwoners aan zet

Er ligt een initiatief van (onder andere) Waterschap De Dommel en de Brabantse Milieu Federatie (BMF) om kleinschalige projecten te ontwikkelen die de klimaatadaptatie en de biodiversiteit bevorderen. Er zijn concrete ideeën hoe dat zou kunnen. In de twee bijlagen wordt een en ander gepresenteerd. De teksten bevatten websiteadressen met nadere informatie.

Men kan individueel aan de slag in deze voorgestelde projecten. Deze projecten kunnen een nuttige aanvulling zijn op de systeemaanpak zoals die waar Milieudefensie landelijk en lokaal mee bezig is.

Bijlagen:   Flyer-Inwoners-aan-Zet        en      Samen aan de slag voor klimaatadaptatie,febr 2024