Selecteer een pagina

Milieudefensie Eindhoven dient zienswijze in op NRD PlanMER RES MRE

De Metropool Regio Eindhoven (MRE), zijnde Zuidoost-Brabant, is een RES-regio (Regionale Energie Strategie). De MRE wil als bijdrage aan het Klimaatakkoord 2TWh aan grootschalige wind en zon gaan opwekken, maar komt er niet goed uit hoe dat het beste kan. Tot nu toe gaat het niet best.
Daarom heeft de MRE de provincie Noord-Brabant gevraagd een PlanMER uit te voeren (een Milieu Effect Rapportage voor grote plannen waarvan de bijbehorende projecten landschap- en milieu-impact hebben).

Een PlanMER start altijd met een startnotitie, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) . Daarin wordt vastgelegd welke kant het onderzoek op moet gaan en hoe diepgaand het is.
Hierop kan een zienswijze worden ingediend. Milieudefensie Eindhoven heeft dat gedaan. Onder andere pleit Milieudefensie Eindhoven voor een rekkelijk gebruik van de zonneladder, voor een verkleining van de landbouw en het ontzien van het NatuurNetwerk Brabant en de aanliggende Groen-blauwe mantel.

Verder meent Milieudefensie Eindhoven dat de MRE tot nu toe ruimte vooral ziet als consumptieartikel t.b.v. de economie en een aantrekkelijke menselijke omgeving. Eindigheidsoverwegingen en inzet voor hernieuwbare energie zijn tot nu toe buiten beeld en het woord ‘klimaat’ hoort vooral bij ‘vestigings-‘.
Zie www.bjmgerard.nl/?p=14059