Selecteer een pagina

Geen nieuw fietsasfalt voor snelfietsroute

Milieudefensie Eindhoven had de vraag gekregen wat zij vond van een snelfietsroute van de High Tech Campus naar ASML, door en langs de Eindhovense wijk De Hanevoet. Die moet deel gaan uitmaken van een langere fietsroute van industriegebied De Run (o.a. ASML en het Maxima Medisch Centrum).
De vraag kwam van een groep bewoners van de straten in De Hanevoet waar de fietsroute doorheen ging. Zij wilden liever een geheel nieuw tracé, dichter langs de A67, en hadden Milieudefensie gevraagd mee te werken aan een petitie voor dat doel.
Uiteindelijk vindt Milieudefensie Eindhoven het behoud van de natuurwaarden het meest van belang en wil geen nieuw asfalt aanleggen.
Dat betekent dat de fietsroute de  bestaande route op de kaart blijft, dat die over de Dommeldijk moet blijven lopen en daar eventueel verbreed mag worden, en dat er extra voorzieningen moeten komen voor dieren (zoals tunneltjes).
Het standpunt van Milieudefensie komt overeen met dat van de Fietsersbond en ligt niet erg ver van het standpunt van het Trefpunt Groen Eindhoven.