Selecteer een pagina

Op industrieterrein De Run in Veldhoven bestaan grote, en nog steeds groeiende, verkeersproblemen. De belangrijkste verkeersaantrekker is de sterk groeiende onderneming ASML, maar ook het Maxima Medisch Centrum en een aantal andere ondernemingen dragen aan de drukte bij.

In december 2018 is er een Intentieverklaring getekend tussen de gemeenten Eindhoven en Veldhoven, de provincie Noord-Brabant, ASML en het ministerie van I&M. Daaraan is een maatregelenpakket toegevoegd voor de periode tot 2025. Beide samen hebben de vorm gekregen van een Samenwerkingsovereenkomst, die in augustus 2019 gepresenteerd is.

Het pakket als geheel moet positief beoordeeld worden. Er zitten openbaar vervoer- oplossingen in, een goede fietsaanpak, verbetering van de Kempenbaan Oost, en een systeem van parkeren op afstand met duurzaam vervoer van en naar het industrieterrein. Trekker ASML hoopt op deze wijze jaarlijks 30 miljoen autokilometers van de weg te halen.

Een van de parkeren op afstand – projecten riep weerstand op, namelijk een grote parking waarvoor een plan ontwikkeld was in het bosgebied tussen Waalre-Noord en de A67. Natuurmonumenten was tegen deze locatie en Milieudefensie Eindhoven is er een petitie tegen begonnen. De petitie is op 05 juli aan de Waalrese wethouder Uijlenbroek aangeboden.

Naar aanleiding van de petitie is er een gesprek tot stand gekomen (12 november 2019) tussen ASML en Milieudefensie. De ene uitkomst is dat de parking in Waalre-Noord uiterst onwaarschijnlijk is geworden. ASML zoekt Park and Ride-locaties langs de snelweg, met een afrit, en een bestemming parkeren, op afstanden van ca 20 tot 30km van De Run. Daarvoor zijn een paar handenvol locaties in beeld, waaronder niet Waalre-Noord. De andere uitkomst is echter dat het vinden van zulke locaties niet erg florissant loopt. Gemeenten zijn, op basis van wat eigenlijk misschien toch wel een beetje Nimby-argumenten zijn, soms onredelijk terughoudend.

Milieudefensie hoopt dat de gemeenten in de regio zich constructief opstellen ten aanzien van het verkeersproject. Nadere informatie op bjmgerard.nl.