Selecteer een pagina

Drie moties in Algemene Ledenvergadering

Tijdens, en digitaal voorafgaand aan, de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van Milieudefensie landelijk zijn drie moties in stemming gebracht
die vanuit Milieudefensie Eindhoven ingediend waren. Er zijn 1018
stemmen uitgebracht. Indiener was Bernard Gerard, en ca 20 mensen hebben
eraan meegeholpen dat de noodzakelijke indieningsdrempel van 15 gehaald
werd. Deze ondersteuners worden alsnog hiervoor bedankt.

In motie A werd voorgesteld steun uit te spreken aan de regionale
Energie Strategieën (RES-sen), om leden van Milieudefensie te stimuleren
om hiermee aan de slag te gaan, en om hiervoor materiaal te ontwikkelen.
Deze motie is met 94,7% van de stemmen aangenomen.

In motie B werd voorgesteld het gesprek aan te gaan met de
energiecoöperaties (nu zijn die coöperaties en Milieudefensie twee
geheel gescheiden werelden). Deze motie is door het bestuur overgenomen.
Hij haalde 97,0% van de stemmen.

In motie C werd voorgesteld om zoiets als een ruimtelijke visie te
ontwikkelen om leden in staat te stellen om in de eigen omgeving om te
kunnen gaan met de tegenstrijdige claims op de schaarse ruimte. Het
bestuur had dit afgeraden, o.a. vanwege het tijdbeslag dat men ervan
verwachtte. Deze motie kreeg 49,3% vóórstemmen en haalde het dus net
niet. Wat niet erg is, want Milieudefensie wordt er vroeg of laat toch
toe veroordeeld.

Er valt nog wel wat meer te zeggen over deze moties, maar dat vraagt
hier teveel ruimte. Wie wil, kan zich uitvoeriger informeren op
https://www.bjmgerard.nl/drie-moties-ingediend-voor-alv-van-milieudefensie/