Selecteer een pagina

Gemeente reageert positief op brief Milieudefensie over houtstook

De brieven over houtstook
Milieudefensie Eindhoven heeft, in de aanloop naar de verkiezingscampagne, op 06 februari een brief gestuurd naar de deelnemende partijen over de noodzaak om de overlast en gezondheidsschade door houtrook terug te dringen. Deze brief bevatte tien aandachtspunten, tien mogelijke handelingen en ene literatuurlijst.
Over deze brief staat al een artikel op deze site onder
https://eindhoven.milieudefensie.nl/brief-houtstook-particulieren/ . De brief is daar als bijlage toegevoegd.

Na de verkiezingscampagne heeft Milieudefensie Eindhoven dezelfde brief nog eens gestuurd, nu gericht aan de nieuwe wethouder Thijs (GroenLinks). Dat was 14 nov 2022. In een gesprek van Milieudefensie met wethouder Thijs is de brief opnieuw onder de aandacht gebracht.
Op 12 januari 2023 heeft de gemeente de brief beantwoord.

Een positief antwoord
Onder verwijzing naar het Schone Lucht Akkoord zegt de gemeente onlangs gestart te zijn met de uitwerking van een Plan van Aanpak. Onderdeel van de voorbereiding is een pilot in het Vonderkwartier. Ook de brief van Milieudefensie wordt in de voorbereiding meegenomen. Het Plan moet in 2023 klaar zijn.
De gemeente gaat met Milieudefensie in gesprek.

Milieudefensie Eindhoven is blij met het gemeentelijke antwoord.