Selecteer een pagina

Op dinsdag 14 april 2015 ondertekende wethouder Schreurs van de gemeente Eindhoven het bijenconvenant. Daarmee belooft de gemeente bij-vriendelijk te handelen bij het inrichten en onderhouden van alle groenstroken, gazons, plantsoenen, wegbermen en open niet-bebouwde terreinen.

Milieudefensie Eindhoven bood het bijenconvenant eerder aan bij de lokale politiek. SP nam het voorstel over en de gehele raad was het daarmee eens.

Groen beleidsplan: veel aandacht voor bijen

In de bijeenkomst van de raadscommissie waren ook een dertigtal betrokken inwoners van de stad aanwezig. Sprekers waren de heer Ivo Ramakers van Ecologica en Wil Brands, een imker uit Eindhoven Noord.
De stadsecoloog, Leonard Schrofer, vertelde dat van de 300 diverse bijensoorten die bekend zijn in Nederland er een 100-tal soorten wonen in Eindhoven. Er is volgens hem al een opdracht om een Groen Beleidsplan 2016 – 2026 te maken, waarin aandacht is voor groene verbindingszones, méér bloemrijk gras, stimuleren van de zwaluwen, huismussen en andere vogels maar ook de amfibiën en insecten. In het plan staat ook hoe voorlichting kan worden verbeterd en er is aandacht voor groene daken en stadslandbouw. In het plan wordt ook een zonering besproken tussen wilde bijen en de honingbijen en plaatsen waar mogelijk een aantal bijenkasten in het stadse groen kunnen worden geplaatst.

Lees hier de actuele motie en bekijk de bijenbrief aan de gemeente.