Selecteer een pagina

Energieopslag campagne

In een brief aan de regionale politiek en aan Brainport heeft
Milieudefensie Eindhoven het voorstel gelanceerd om in het
Brainportgebied Zuidoost-Brabant tot een georganiseerde en langdurig
volgehouden campagne te komen om een grootschalig systeem van
energieopslag in diverse vormen (elektrisch, warmte en chemisch) op te
bouwen. Dit in plaats van de verscheidenheid aan losse projectjes
waarmee geen meters worden gemaakt. Het nieuwe systeem moet zo groot zijn dat het
leer- en schaalvoordelen realiseert en standaardisatie bevordert.

   Opslag in de vorm van de bekende batterij


De focus moet liggen op huishoudens en op de verduurzaming van
bedrijfsterreinen.
Bedrijven betalen mee in de vorm van goedkope aanbiedingen of
bedrijfsinvesteringen.
Het uiteindelijke systeem moet publiek, of eventueel coöperatief,
beheerd worden.

       

Opslag in de vorm van een vliegwiel of in de vorm van een ondergronds vat voor seizoenswarmte

Voor meer informatie zie https://www.bjmgerard.nl/voorstel-tot-campagne-energieopslag-in-mre-gebied/