Selecteer een pagina

Vervolg bomenplan

Milieudefensie Eindhoven heeft een voorstel gedaan om per inwoner van het MRE-gebied een boom te planten. Is op de website van Milieudefensie Eindhoven al eerder geschreven.

Het idee past in een trend die al bestond (zoals het landelijke Actieplan Bos en Hout), en in het recente bosbeleid van de provincie. Milieudefensie krijgt zodoende de rol van aanjager en dat is prima.

Het bestuur van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) vond het geen taak en verwees door naar de afzonderlijke gemeenten. Met Eindhoven en de gemeenten rond Eindhoven worden inmiddels goede contacten opgebouwd. Vanwege Corona gaat het moeizamer, maar het ligt niet stil.

Op donderdag 28 mei Skype-ten Paul Teeuwen, Leonhard Schrofer en Bernard Gerard met wethouder Uijlenhoet en zijn medewerker Niessen (ruimtelijke projecten buitengebied) van de gemeente Waalre.

Dat gesprek liep prima. Men liep de diverse projecten in het Waalrese buitengebied door, waaronder veel natuurontwikkeling met veel bomen en andere natuur, maar ook woningbouwlocaties en een mogelijk energiepark voor de RES.

Ook de locatie van de ooit beoogde parking van ASML passeerde de revue. Dat plan is niet formeel van de baan, maar wel uiterst onwaarschijnlijk. Er loopt nu niets.